remissvar

Annan organisation eller myndighet

Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård som rör en lång rad sjukdomar

Ladda ner dokument

Riksarkivets förslag till författningar(pdf, 13.6 kB)

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2021-07062