remissvar

Annan organisation eller myndighet

Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård som rör en lång rad sjukdomar

Ladda ner dokument

RD-2022-002 - Remissvar Socialstyrelsen beslutad.pdf(pdf, 13.6 kB)

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2021-07062

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)