remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Granskning av utländska direktinvesteringar

Ladda ner dokument

Granskning av utländska direktinvesteringar.pdf(pdf, 71.2 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06964

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen