remissvar

Infrastrukturdepartementet

Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2022-00162

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen