remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-05190