remissvar

Kulturdepartementet, Regeringskansliet, Annan organisation eller myndighet

Forum för levande historias framtida inriktning (Ku 2021:A)

Ladda ner dokument

Forum för levande historias framtida inriktning(pdf, 21.1 kB)

Datum

Departement

Kulturdepartementet, Regeringskansliet, Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2022-02808