remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Europeiska kommissionens förslag om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, COM(2022) 338

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-06001

Mer inom samma ämne

  1. Kreativa Sverige! (SOU 2022:44)

  2. I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

  3. En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)