remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Europeiska kommissionens förslag om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, COM(2022) 338

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-06001

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen