remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-05957