remissvar

Miljödepartementet, Regeringskansliet

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023

Datum

Departement

Miljödepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-06515