remissvar

Annan organisation eller myndighet

Förslag till ändring av föreskrifter om beställningsbemyndiganden i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2022-06721