remissvar

Finansdepartementet

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)

Datum

Departement

Finansdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2022-06696