remissvar

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, Annan organisation eller myndighet

Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2022-06536