remissvar

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, Annan organisation eller myndighet

Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2022-06536

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen