remissvar

Näringsdepartementet, Regeringskansliet

Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

Datum

Departement

Näringsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-06531