remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3.2022-06777