remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-00590