remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-00109