remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning och upphävande av rådets förordning och Europaparlamentets och rådets förordning

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-00559