remissvar

Regeringskansliet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Betänkande Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)
Vetenskapsrådet har granskat

Datum

Departement

Regeringskansliet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2024-00146