remissvar

Kulturdepartementet, Regeringskansliet

Ett starkt judiskt liv för framtida generationer:
Nationell strategi för att stärka judiskt liv i
Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3)

Datum

Departement

Kulturdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

GD-2024-098

Mer inom samma ämne

  1. Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

  2. Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

  3. Betänkande Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8) Vetenskapsrådet har granskat