remissvar

Annan organisation eller myndighet

Riksarkivets föreskrift om gallring efter skanning

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2020-06521

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)