remissvar

14 mars 2016

Socialdepartementet

Stöd och hjälp vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Datum

14 mars 2016

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6877

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  3. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens