remissvar

14 mars 2016

Socialdepartementet

Stöd och hjälp vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Datum

14 mars 2016

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6877

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.