remissvar

02 maj 2016

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Datum

02 maj 2016

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-5582

Mer inom samma ämne

  1. Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  3. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study