remissvar

02 maj 2016

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Datum

02 maj 2016

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-5582

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.