remissvar

16 maj 2016

Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Datum

16 maj 2016

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-5927

Mer inom samma ämne

  1. Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

  2. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  3. Så får Sverige fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

    Att det genomförs kliniska prövningar i Sverige är bra för patienterna, men också för hälso- och sjukvårdspersonalen som får möjlighet att testa och utvärdera medicinen tillsammans med sina patienter. Så hur får vi fler kliniska prövningar till Sveri...