remissvar

16 maj 2016

Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Datum

16 maj 2016

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-5927

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

    Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...

  3. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...