remissvar

29 augusti 2016

Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetets rapport "Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola" (2016:1)

Ladda ner dokument

Öppna nätbaserade kurser i svensk högskola(pdf, 557.7 kB)

Datum

29 augusti 2016

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5583

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...