remissvar

05 september 2016

Utbildningsdepartementet

UKÄ-rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning" (2015:25)

Datum

05 september 2016

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6479