remissvar

01 februari 2017

Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (Ds 2015:51)

Datum

01 februari 2017

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6744

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.