remissvar

01 februari 2017

Socialdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Datum

01 februari 2017

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6693

Mer inom samma ämne

  1. En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

  2. Hon synliggör det osynliga – till minne av Kerstin Hesselgren

    1922 blev Kerstin Hesselgren Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot. Varje år utlyser Vetenskapsrådet medel för en gästprofessur instiftad till hennes minne. Årets innehavare är Ann Phoenix som kommer att vara verksam vid Umeå universitet.

  3. Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter