remissvar

01 februari 2017

Socialdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Datum

01 februari 2017

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6693

Mer inom samma ämne

  1. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  2. Debatt: Så ska Vetenskapsrådet åtgärda snedfördelningen inom astrofysik

    Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgärder för att komma tillrätta med obalansen, skriver Vetenskapsrådets ä...

  3. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens