remissvar

27 februari 2017

Utbildningsdepartementet

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Datum

27 februari 2017

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-7193

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

    Uppföljning av en bidragsform Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att undersöka om bidraget når målet: ...