remissvar

03 april 2017

Utbildningsdepartementet

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)

Ladda ner dokument

En ny organisation för etikprövning av forskning(pdf, 583.5 kB)

Datum

03 april 2017

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-14

Mer inom samma ämne