remissvar

07 juni 2017

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4; S2017/00671/FS)

Datum

07 juni 2017

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-721

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

    Uppföljning av en bidragsform Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att undersöka om bidraget når målet: ...