remissvar

07 juni 2017

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4; S2017/00671/FS)

Datum

07 juni 2017

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-721

Mer inom samma ämne

  1. Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  3. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study