remissvar

02 oktober 2017

Miljödepartementet

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Datum

02 oktober 2017

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-6426

Mer inom samma ämne