remissvar

11 december 2017

Miljödepartementet

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Datum

11 december 2017

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-6676

Mer inom samma ämne