remissvar

19 februari 2018

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

Datum

19 februari 2018

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6757

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  3. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens