remissvar

19 februari 2018

Kulturdepartementet

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Datum

19 februari 2018

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-6807

Mer inom samma ämne