remissvar

23 april 2018

Utbildningsdepartementet

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Datum

23 april 2018

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-103

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  3. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens