remissvar

25 juni 2018

Utbildningsdepartementet

Forska tillsammans — samverkan för lärande och förbättring (S0U 2018:19)

Datum

25 juni 2018

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-5639

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...