remissvar

25 juni 2018

Socialdepartementet

Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

Ladda ner dokument

Framtidens Biobanker(pdf, 1.3 MB)

Datum

25 juni 2018

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-3328

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

    Uppföljning av en bidragsform Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att undersöka om bidraget når målet: ...