remissvar

25 juni 2018

Socialdepartementet

Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

Ladda ner dokument

Framtidens Biobanker(pdf, 1.3 MB)

Datum

25 juni 2018

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-3328

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.