remissvar

17 september 2018

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer (Ds 2018:25)

Ladda ner dokument

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer(pdf, 329.2 kB)

Datum

17 september 2018

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

2018-6376

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

    Uppföljning av en bidragsform Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att undersöka om bidraget når målet: ...