remissvar

17 september 2018

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer (Ds 2018:25)

Ladda ner dokument

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer(pdf, 329.2 kB)

Datum

17 september 2018

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

2018-6376

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.