remissvar

26 september 2018

Socialdepartementet

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

Datum

26 september 2018

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6512

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.