remissvar

26 september 2018

Socialdepartementet

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

Datum

26 september 2018

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6512

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  3. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens