remissvar

14 januari 2019

Socialdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Datum

14 januari 2019

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6891

Mer inom samma ämne

  1. 10 miljoner till nationell studie om covid-19

    Vetenskapsrådet finansierar den kliniska studien ImmCoVA med 10 miljoner kronor. Studien beräknas pågå i tre år och är inriktad på immunblockerare som ska motverka immunförsvarets överdrivna reaktion på den infektion som orsakas av covid-19.

  2. Strukturförändring och investering i hälso-och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

  3. Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet