remissvar

04 februari 2019

Utbildningsdepartementet

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabasen (SOU 2018:36)

Datum

04 februari 2019

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-06958

Mer inom samma ämne