remissvar

11 februari 2019

Utbildningsdepartementet

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

Datum

11 februari 2019

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-07140

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

    Uppföljning av en bidragsform Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att undersöka om bidraget når målet: ...