remissvar

15 februari 2019

Finansdepartementet

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Datum

15 februari 2019

Departement

Finansdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-88

Mer inom samma ämne