remissvar

08 april 2019

Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Datum

08 april 2019

Departement

Arbetsmarknadsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-00888

Mer inom samma ämne

  1. Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

  2. Förslag till nya föreskrifter

  3. Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi