remissvar

06 maj 2019

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

Ladda ner dokument

Tydligare ansvar och regler för läkemedel(pdf, 1.4 MB)

Datum

06 maj 2019

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-00154

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.