remissvar

06 maj 2019

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

Ladda ner dokument

Tydligare ansvar och regler för läkemedel(pdf, 1.4 MB)

Datum

06 maj 2019

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-00154

Mer inom samma ämne

  1. Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  3. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study