remissvar

05 juni 2019

Utbildningsdepartementet

Om dataskyddsbestämmelser – komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Datum

05 juni 2019

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-00890

Mer inom samma ämne