remissvar

16 september 2019

Utrikesdepartementet

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (SOU 2018:56 och SOU 2019:21)

Datum

16 september 2019

Departement

Utrikesdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-05886

Mer inom samma ämne

  1. Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

  2. Förslag till nya föreskrifter

  3. Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi