remissvar

14 oktober 2019

Regeringskansliet

Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi

Datum

14 oktober 2019

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-05973

Mer inom samma ämne

  1. Svenska listan – sakkunniggranskade kanaler i Swepub

    Svenska listan syftar till att göra innehållet i Swepub tillgängligt för kvalitetssäkrade bibliometriska analyser.

  2. Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

  3. Förslag till nya föreskrifter