remissvar

14 oktober 2019

Regeringskansliet

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Datum

14 oktober 2019

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-05988

Mer inom samma ämne

  1. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

  2. Läkemedelsverket - utkast till rapport om federerade analyser

  3. Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig f...