remissvar

14 oktober 2019

Regeringskansliet

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Datum

14 oktober 2019

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-05988

Mer inom samma ämne

  1. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  2. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

  3. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...