remissvar

10 februari 2020

Annan organisation eller myndighet

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Datum

10 februari 2020

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2019-06766

Mer inom samma ämne

  1. En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

  2. Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

  3. Förslag till nya föreskrifter