remissvar

16 mars 2020

Kulturdepartementet

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Datum

16 mars 2020

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1-2020-00790

Mer inom samma ämne